pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

logo droga do biznesuFundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Droga do Biznesu" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (_DrogaDoBiznesu_plakat_ulotka_front.jpg)_DrogaDoBiznesu_plakat_ulotka_front.jpg[ ]598 kB

Czytaj więcej...

obrazek www 7Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2018r. to 24 000,00 złotych.

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od dnia 02.11.2018r. zamyka nabór wniosków pracodawców dot. refundowanych form pomocy, tj.:
- o zorganizowanie prac interwencyjnych,
- o organizację robót publicznych,
- o zorganizowanie prac społecznie użytecznych oraz
- o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.