pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 29 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w 2018 r.

 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie osoby bezrobotnej przez Pracodawcę/Przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą
z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP w Radomsku i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Prace interwencyjne realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy - w ramach tych środków wsparcie mogą otrzymać osoby bezrobotne u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci prac interwencyjnych, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby do 30 roku życia,
• osoby bezrobotne długotrwale,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
• osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
• osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
• osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Zasady organizacji prac interwencyjnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie Urzędu oraz poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, pok. nr 28 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.