pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych bezrobotnych, w trybie przepisu art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został zamknięty.
W roku 2018r. w/w wnioski nie będą przyjmowane.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej