pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
Aby pobierać taki zasiłek w Polsce, uzyskany w innym państwie członkowskim, osoba zainteresowana musi:

  • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwej instytucji ds. bezrobocia w państwie ostatniego zatrudnienia.
  • Nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie tamtejszego ustawodawstwa.
  • Pozostawać w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia przez co najmniej 4 tygodnie.
  • Uzyskać dokument PD U2 z instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do tego zasiłku.
  • Po przyjeździe do Polski, zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, w ciągu 7 dni od daty początkowej wskazanej na dokumencie PD U2 w celu uzyskania statusu osoby poszukującej pracy.
  • Po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy, zgłosić się z dokumentem PD U2 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

UWAGA!!!
Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą należy powrócić do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu ważności dokumentu PD U2reg internet

epuap

oferty internet

tel rej