pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:

  • a) pośrednictwa pracy -prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z poszukującym pracy, w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia,

-targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy,

-giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy;

  • b) poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzonych w formie:

- porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, korzystając z innowacyjnych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,

- porady grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość: dokonania bilansu kompetencji, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej, przygotowania do procesu rekrutacji,

- informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia udostępnianej w formie materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych;

  • c) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która jest realizowana w formie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy lub w formie zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy.

Formy pomocy PUP dla osoby poszukującej pracy

Powiatowe urzędy pracy prowadzą dla zarejestrowanych osób pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy świadczą usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;

Z w/w form pomocy mogą korzystać wszyscy zarejestrowani poszukujący pracy. Z form tych osoby korzystają na zasadach jak zarejestrowane osoby bezrobotne.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej