pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

powerIV

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe"
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 3 017 377,00 zł, w tym 84,28%, czyli 2 543 046,00 zł stanowi wkład z EFS.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Czytaj więcej...

logo RPO IV

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2018 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Czytaj więcej...

logo rpo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Czytaj więcej...

PO WER UE

 Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od 2017 roku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

Czytaj więcej...

PO WER UE
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2016 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa: I.Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 skierowany jest do 269 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne (dla których zostł ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. Młodież NEET.

Czytaj więcej...

logo rpoPowiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2016 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.

Czytaj więcej...