pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

PORADNICTWO ZAWODOWE

polega na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, aktualnych wymaganiach rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia;
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

Z usług poradnictwa zawodowego mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy,
 • pracodawcy.

Doradca zawodowy pomoże:

 • osobie bezrobotnej oraz poszukującej pracy określić aktualną sytuację na rynku pracy i podpowie, co można zrobić aby zwiększyć szansę na zdobycie zatrudnienia,
 • określić potencjał zawodowy, zainteresowania, zdolności i umiejętności,
 • dokonać wyboru nowego zawodu lub kierunku szkolenia,
 • zaplanować dalsze etapy ścieżki kariery zawodowej,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • uzyskać adresy instytucji pomagających przy otwieraniu własnej firmy,
 • uzyskać informacje na temat wymaganych umiejętności i kwalifikacji na stanowiskach pracy,
 • dokonać doboru kandydatów do pracy.

Na poradę można umówić się osobiście lub telefonicznie u swojego doradcy klienta.

 PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA DLA PRACODAWCÓW

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa prowadzona przez doradców zawodowych obejmuje pomoc pracodawcy w:

 • doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych,
 • rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej.

Pracodawca zainteresowany w/w pomocą składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

Wniosek może być złożony osobiście, z wykorzystaniem faksu lub technologii teleinformatycznych (plik do pobrania).

Doradcy zawodowi:

 • dokonują diagnozy predyspozycji psychofizycznych, określają doświadczenia zawodowe, kwalifikacje oraz umiejętności osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
 • wspomagają proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • wspierają rozwój zawodowy pracodawcy i jego pracowników.

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług dla pracodawców;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • bezpłatności usług;
 • poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, na stanowiskach doradców klienta.

Podstawa prawna

 1. Art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667) - § 46 - 65
Załączniki:
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH I kwartał 2018r..docx)1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH I kwartał 2018r..docx[ ]14 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II kwartał 2018r..docx)1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II kwartał 2018r..docx[ ]15 kB
Pobierz plik (1.Harmonogram porad grupowych III kwartał 2017r..docx)1.Harmonogram porad grupowych III kwartał 2017r..docx[ ]14 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2018r..docx)1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2018r..docx[ ]16 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH IV kwartał 2017r..docx)1.HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH IV kwartał 2017r..docx[ ]15 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W II KWARTA)1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ W II KWARTA[ ]13 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W IV KWARTA)1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ W IV KWARTA[ ]13 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ W I KWARTALE 2018r)1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ W I KWARTALE 2018r[ ]13 kB
Pobierz plik (1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ W III KWARTALE 201)1.HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ W III KWARTALE 201[ ]13 kB
Pobierz plik (1.Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej w III kwartale 2017)1.Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej w III kwartale 2017[ ]13 kB
Pobierz plik (10 a HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W II KWA)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej II kwartał 2015 r.[ ]25 kB
Pobierz plik (10_ a a HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W III)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej III kwartał 2015 r.[ ]12 kB
Pobierz plik (10_HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W I KWARTA)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej I kwartał 2015 r.[ ]12 kB
Pobierz plik (11 a HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II kwartał 2015r..doc)Harmonogram porad grupowych II kwartał 2015 r.[ ]47 kB
Pobierz plik (11_ a a HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2015r..docx)Harmonogram porad grupowych III kwartał 2015 r.[ ]13 kB
Pobierz plik (11_HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH I kwartał 2015r..docx)Harmonogram porad grupowych I kwartał 2015 r.[ ]14 kB
Pobierz plik (1_wniosek pracodawcy o udzilenie pomocy w zakresie usług poradnictwa.doc)Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa[ ]39 kB
Pobierz plik (2_Grupowa informacja zawodowa I kwartał 2014.doc.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej I kwartał 2014 r.[ ]25 kB
Pobierz plik (3_Grupowa informacja zawodowa II kwartał 2014.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej II kwartał 2014 r.[ ]26 kB
Pobierz plik (3_grupowa iz.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej III kwartał 2014 r.[ ]25 kB
Pobierz plik (3_grupowa izz.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej IV kwartał 2014 r.[ ]25 kB
Pobierz plik (3_grupowa-I.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej I kwartał 2013 r.[ ]27 kB
Pobierz plik (4_Grupowa-II.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej II kwartał 2013 r.[ ]28 kB
Pobierz plik (5_Grupowa III.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej III kwartał 2013 r.[ ]26 kB
Pobierz plik (6_grupowa_informacja_zawodowa_IV_kwartał.doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej IV kwartał 2013 r.[ ]26 kB
Pobierz plik (7_aHarmonogram porad grupowych na I kwartał 2014 r..doc)Harmonogram porad grupowych I kwartał 2014 r.[ ]39 kB
Pobierz plik (7_HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II KWARTAŁ 2014.doc)Harmonogram porad grupowych II kwartał 2014 r.[ ]39 kB
Pobierz plik (8_HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH 2014r..doc)Harmonogram porad grupowych III kwartał 2014 r.[ ]53 kB
Pobierz plik (8_iHARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH 2014r..doc)Harmonogram porad grupowych IV kwartał 2014 r.[ ]40 kB
Pobierz plik (8_Porada-I.doc)Harmonogram porad grupowych I kwartał 2013 r.[ ]37 kB
Pobierz plik (9_Porada-II.doc)Harmonogram porad grupowych II kwartał 2013 r.[ ]37 kB
Pobierz plik (9_sPorada III.doc)Harmonogram porad grupowych III kwartał 2013 r.[ ]36 kB
Pobierz plik (9_tporada_grupowa_IV_2013.doc)Harmonogram porad grupowych IV kwartał 2013 r.[ ]38 kB
Pobierz plik (Harmonogram porad grupowych I kwartał 2016.docx)Harmonogram porad grupowych I kwartał 2016 r.[ ]14 kB
Pobierz plik (Harmonogram porad grupowych I kwartał 2017r.docx)Harmonogram porad grupowych I kwartał 2017r[ ]15 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II kwartał 2016r..docx)Harmonogram porad grupowych II kwartał 2016 r.[ ]14 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2016r..docx)Harmonogram porad grupowych III kwartał 2016 r.[ ]15 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH IV kwartał 2015r..doc)Harmonogram porad grupowych IV kwartał 2015 r.[ ]41 kB
Pobierz plik (Harmonogram porad grupowych IV kwartał 2016r..docx)Harmonogram porad grupowych IV kwartał 2016r.[ ]14 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W I kwartale )Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej I kwartał 2016 r.[ ]12 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W II KWARTALE)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej II kwartał 2016 r.[ ]13 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W III KWARTAL)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej III kwartał 2016 r.[ ]13 kB
Pobierz plik (HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ    W IV KWARTALE)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej IV kwartał 2015 r.[ ]26 kB
Pobierz plik (Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej I kwartał 2017 r..doc)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej I kwartał 2017 r[ ]13 kB
Pobierz plik (Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej w IV kwartale 2016r.d)Harmonogram spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej w IV kwartale 2016r[ ]12 kB