pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, rejestruje osoby bezrobotne i poszukujące pracy, posiadające stałe lub czasowe zameldowanie na terenie miasta i gminy , Radomsko, Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Wielgomłyny, Żytno, Ładzice , natomiast    Filia    Powiatowego     Urzędu     Pracy  w Radomsku z siedzibą w Przedborzu, ul. Pocztowa 30 rejestruje osoby posiadające stałe lub czasowe zameldowanie na terenie miasta Przedbórz i gminy Przedbórz oraz gminy Masłowice. W obu placówkach rejestrowane są także osoby, które nie są nigdzie zameldowane a przebywają na terenie wymienionych miast i gmin.

Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach od 08:00 – 14:30

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku – box 1,2,3.

w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku z siedzibą w Przedborzu ul. Pocztowa 30 – pokój nr 7 i 8.

Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym   podpisem    w    obecności    pracownika  PUP   prawdziwości  danych  i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Powiatowego Urzędu Pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej. 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymienionych dokumentów lub  odmowy  złożenia  podpisu  na  karcie  rejestracyjnej  przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, działający z upoważnienia Starosty może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.


Uwaga!

Od 23 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji terminu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. Osoby chcące zarejestrować się w PUP mogą skontaktować się z urzędem telefonicznie, zostanie im wyznaczony konkretny termin (data i godzina) rejestracji. Do tej pory osoby, które chciały się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku miały możliwość rezerwacji terminu rejestracji jedynie poprzez stawienie się w urzędzie lub za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji.

Telefonicznej rezerwacji terminu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku można dokonać dzwoniąc pod numer tel. (44) 683 73 56 – 58 wybierając nr wew. 59reg internet

epuap

oferty internet

tel rej