pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG:

  • wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji jako osoba bezrobotna ( zgodnie z podanym wykazem w zakładce: dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny )
  • druk U1 ( kraje UE)
  • formularz E301 ( kraje EOG oraz Szwajcaria)

W przypadku, gdy nie został wydany druk U1 lub E301 należy przedłożyć niżej wymienione dla odpowiedniego państwa zatrudnienia dokumenty: 

AUSTRIA  -   Arbeitsbescheinigung ( Austriackie zaświadczenie o zatrudnieniu );

BELGIA    -   dokumenty od pracodawcy potwierdzające okresy zatrudnienia i formularz C4;

CZECHY   -   świadectwa pracy- potrvzeni o zamestnani lub zapoctovy list, numer ubezpieczenia,tzw. rodne cislo;

DANIA      -   duński numer Pesel ( CPR-nummer ), świadectwo pracy oraz ankieta;

FRANCJA -   kopia czterech ostatnich (najchętniej sześciu) miesięcznych specyfikacji, wynagrodzenia ( bulletin de paie), kopia paszportu, kopia umowy o pracę (certificat de ravail), zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające informację o przyczynie ustania stosunku pracy ( motif de la rupture du contrat de travail) oraz zaświadczenie Assedic;

GIBRALTAR- formularz INS 69, poświadczenie pracy od pracodawcy ( Certficate of sernice );

HISZPANIA - numer ubezpieczenia społecznego ( Numero de afiliacion), świadectwa pracy (zestawienie dni roboczych- dot. pracy sezonowej );

HOLANDIA - numer Sofi, Solarisy- odcinki wypłat ( 6 ostatnich ), Jorograf- roczne rozliczenie podatkowe, świadectwa pracy- zaświadczenie od pracodawcy, dokument określający sposób rozwiązania stosunku pracy oraz ankieta;

IRLANDIA - druk P45 ( oświadczenie o uzyskanych dochodach od każdego pracodawcy), druk P60  końcowa deklaracja podatkowa- za każdy rok rozliczeniowy) oraz ankieta, trzy ostatnie odcinki wypłat i payslips ( odcinki wypłat) z marca każdego roku;

NORWEGIA -norweski numer PESEL, kopia pierwszego i ostatniego odcinka wypłat, kopie ubezpieczenia, kopię zeznania podatkowego, kopię zezwolenia na pobyt oraz ankieta PB-2103 (wypełnia osoba, która prosi o potwierdzenie zatrudnienia na formularzu E 301 ), ankieta PB-2105 ( wypełnia norweski pracodawca- jeżeli jest kilku pracodawców wypełnia każdy pracodawca);

SZWECJA -   szwedzki numer Pesel ( personnummer- 10 cyfr), informacje o przynależności do Kasy Ubezpieczeń na wypadek bezrobocia;

WIELKA BRYTANIA - numer ubezpieczenia (National Insurance Number), odcinki wypłat od pracodawców ( payslips- ostatnie), druk P45 ( od każdego pracodawcy), druk P60 ( końcowa deklaracja podatkowa za każdy rok rozliczeniowy lub ostatni payslips z marca i pierwszy z kwietnia) oraz ankieta ( Revenue);

WŁOCHY -   numer ubezpieczenia społecznego ( Codice fiscale), adres zamieszkania we Włoszech, adres osatniego pracodawcy, druk CUD ( deklaracja podatkowa) lub dowody wpłat- odcinki, druk Bustapaga ( potwierdzenie wypłaty).

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej