pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

logo droga do biznesuFundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Droga do Biznesu" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez udzielenie wsparcia w zakresie samozatrudnienia, w okresie 01.09.2018 r. - 30.04.2020 r

Kto może wziąć udział w projekcie:
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:
a) bezrobotne,
b) w wieku 30 lat i więcej,
c) zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3),
d) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

w wieku 50 lat i więcej,
długotrwale bezrobotnych,
kobiety,
z niepełnosprawnościami,
o niskich kwalifikacjach,

W przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

szkolenie „Własna firma" w wymiarze 60 godz.;
doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz. na osobę;
jednorazowe wsparcie finansowe dla 24 osób w wysokości do 27.100 zł na osobę;
finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2.100 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności;
wsparcie pomostowe doradcze w wysokości 2.400 zł/edycję.

Planowane terminy rekrutacji do projektu:
- I edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – listopad 2018 r.
- II edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – grudzień 2018 r.
- III edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – styczeń 2019 r.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu www.drogadobiznesu.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Dane teleadresowe biura projektu:
Fundacja Inkubator,
ul. ks. Tymienieckiego 22/24,
90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
tel. (42) 636 34 69, 609 466 555,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (_DrogaDoBiznesu_plakat_ulotka_front.jpg)_DrogaDoBiznesu_plakat_ulotka_front.jpg[ ]598 kB