pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od dnia 02.11.2018r. zamyka nabór wniosków pracodawców dot. refundowanych form pomocy, tj.:
- o zorganizowanie prac interwencyjnych,
- o organizację robót publicznych,
- o zorganizowanie prac społecznie użytecznych oraz
- o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.