pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

kfs-logoW związku z koniecznością oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu radomszczańskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki.

Prosimy o składanie zapotrzebowania na druku ankiety znajdującym się tutaj do dnia 06.11.2018 r. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi klienta), ul. Tysiąclecia 2.

Złożenie ww. zapotrzebowania nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2019
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.