pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

pfronW związku z rezygnacją pracodawcy z przyznanej refundacji środków na doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w dniach od 1 do 5 października 2018 r. ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Kwota jaką dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku na ten cel
wynosi 40 000,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dot. w/w form dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko w pok. nr 26 oraz tutaj. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.