pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

dolina.pilicy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Dolina Pilicy planuje przyblizyć możliwości skorzystania z pomocy finansowej w przypadku chęci podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne z terenu gm. Przedbórz oraz Wielgomłyny w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020."

Z uwagi na planowane przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy nabory na rozwój przedsiębiorczości na II połowę września 2018 r., termin spotkania informacyjnego będzie podany wkrótce.

Szczegółowe informacje dot. w/w przedsięwzięcia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz kontaktując się z pod nr tel. 44 683 73 55-58 wew. 47

Dla przybliżenia zasad wsparcia dołączamy prezentację.