pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

PUP NETOsoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie będą mogły składać wnioski o: sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji, przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz o sfinansowanie kosztów wskazanego szkolenia indywidualnego osobie uprawnionej.

Wnioski przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów w dniach od 29 stycznia 2018r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2018 roku.

Zasady przyznawania w/w form pomocy obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018r. oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 20 oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Bezrobotnych/Szkolenia. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 66.