pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek www 10Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2017 r. to 24 000,00 złotych.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Funduszu Pracy.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 23 do 27 października 2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej".
Spotkania odbędą się w dniach:
- 20.10.2017 r. (piątek) o godzinie 11:30,
- 23.10.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00,
- 25.10.2017 r. (środa) o godzinie 9:00.
Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz tutaj. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.