pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek www 3Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 11 do 15 września 2017 r.

Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2017 r. to 24 000,00 złotych. Planowane dotacje realizowane będą przede wszystkim w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Funduszu Pracy.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej". Spotkania odbędą się w dniach:
- 08.09.2017 r. (piątek) o godz. 9:00,
- 11.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00,
- 13.09.2017 r. (środa) o godz. 9:00.
Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

Regulamin przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz tutaj. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.