pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

pfronW związku z oszczędnościami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstałymi w wyniku wcześniej zawartych umów, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wnioski przyjmowane będą w biurze podawczym tut. Urzędu w dniach od 16 do 18 sierpnia 2017 roku. Na realizację w/w formy aktywizacji w bieżącym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku pozostało 35 000.00 zł.

Regulamin oraz aktualny wniosek wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu oraz tutaj. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38 lub w siedzibie Urzędu w pok. nr 26.