pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku na podstawie Uchwały Nr 111/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19 lipca 2017r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu Programu aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017roku, poz. 1065 z późn. zm.) i zaprasza do składania ofert.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się w plikach do pobrania.