pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek1Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 20 do 27 października 2016 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi klientów).

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy. Środki przyznawane będą na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2016 r. to 23 tys. złotych.

Planowane środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

Regulamin oraz aktualny wniosek dot. wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dostępne są tutaj oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 12. Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38