pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek www 3Wkrótce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku po raz kolejny przyjmowane będą wnioski pracodawców o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia. Nabór w/w wniosków potrwa w dniach od 10 do 14 października 2016 r.

Pracodawca lub przedsiębiorca może uzyskać refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na każdą skierowaną osobę bezrobotną. Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

Wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Regulamin oraz wniosek w/w formy aktywizacji osób bezrobotnych dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz tutaj.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (pok. nr 14) oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 65.